Chính sách vận chuyển


I. Các dịch vụ giao hàng

1. Dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn:  

  • Khu vực áp dụng: Áp dụng cho tất cả địa chỉ giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam.
  • Thời gian giao hàng: Thời gian vận chuyển phụ thuộc vào từng cửa hàng xử lý và địa chỉ nhận hàng.

2. Dịch vụ giao hàng nhanh

II. Chính sách đồng kiểm

1. Có thể kiểm tra sản phẩm khi nhận hàng không?  

  • Nhằm đáp ứng nhu cầu và bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng. Takamart đã triển khai chính sách hỗ trợ việc xem và kiểm tra hàng hóa khi giao hàng. Khách hàng khi nhận hàng từ nhân viên vận chuyển có thể mở niêm phong thùng hàng để kiểm tra hàng hóa.

2. Cần lưu ý điều gì khi nhận hàng?  

  • Takamart khuyến khích quý khách nên kiểm tra niêm phong thùng hàng trước khi nhận hàng. Trong trường hợp niêm phong của thùng hàng có dấu hiệu bị tháo gỡ, quý khách có thể yêu cầu kiểm tra nội dung hàng hóa bên trong  để hạn chế rủi ro.